[Epub] ➞ Gazoz Ağacı ve Diğer Öyküler ➟ Sabahattin Kudret Aksal – 1sm.info

Gazoz Ağacı ve Diğer Öyküler yk okumay sevmiyorum diyerek ok ey ka rm m. Bu kitab Alk m dan duymu tum Beyo lu nu zellikle ok iyi anlatt na benzer bir ey s ylemi ti 2014 n 27 Eyl l nde alm m 2015 yaz nda ABD ye g t rm olma olas l m var nk sayfalar aras nda NYC airporter fi i buldum yk okumay ok sevmiyorum Yazar n T rk e s zc k kullanmas ho uma gittiyse de izlekleri ayn kalm 50 k sur y l boyunca diye d nd m Ayr ks kocalar l yor yk n n sonunda, aylak gezen gen ler, kahvehaneler K k insanlar n s radan ya amlar ndan kesitler filan diyece im ama evlendi i gecenin sabah nda kendini kuyuya atan Hatice bile arpmad beni Kapaktaki yazar n resmini Ara G ler ekmi ama bir yk d nda hi az nl k bir kahraman yok Belki de Sait Faik ayr yd , ger ekten az nl klar imdiki Suriyeliler denli uzakt T rklere MEB onaylam bu yap t ama bilhass lisedeki ye enim sayfa toplasan okum Zaman n bizden bir daha getirmemek zere al p g t rd bir eyler oldu unu, b ylece t kendi imizi anlamak i in bir ocu un bir g n, bir ya daha b y d n g rmek yetiyor. Sanki d nyada bir eyden tad almak i in s ras sav lmas gereken ba ka bir tad vard ki a kt o da sf.87 ocuklu umuzu unuttu umuz, d nyaya ocu un g zleriyle bakmay k msedi imiz g n zenginliklerimizi de yitirmi iz. BOOKS Gazoz A Ac Ve Di Er Yk Ler Author Sabahattin Kudret Aksal Liversite.co.uk Sabahattin Kudret Aksal, Airli I Ve Oyun Yazarl Yan Nda, A Da Yk C L M Z N Yaz K Ki Az Yazm Ama Her Yazd Nda Belli Bir Dil Ve Slup Kalitesini Titizlikle Korumay Bilmi , Al Akg N Ll Ustas Ustal , Yk Lerini Toplad Iki Kitab N N Nemli D Ller Almas Yla Da Belgelenmi Durumda Gazoz A Ac 1955 Sait Faik Hikaye Arma An N , Yaral Hayvan Ise 1957 T Rk Dil Kurumu Sanat Arma An N Kazanm T Son Iirlerini Toplad Bat K Kent Le Ba Lad M Z B T N Eserleri Dizisinin Bu Ikinci Kitab Nda Aksal N, 1940 Ta K Ll K Dergisinde Kan Ilk Yk S Nden Son Yazd Na Kadar, Yk Alan Ndaki B T N Verimini Bulacaks N Z.


About the Author: Sabahattin Kudret Aksal

5 Mart 1920 de stanbul da do du.1937 de zel I k Lisesi nden mezun oldu 1943 te stanbul niversitesi Edebiyat Fak ltesi Felsefe B l m n bitirdi 1943 1948 aras nda stanbul da e itli liselerde felsefe dersleri verdi 1950 de k sa bir s re i m fetti li i yapt stanbul Konservatuvar M d rl , belediye yaz i leri m d rl , belediye iktisat m fetti li i g revlerinde bulundu 1961 de ehi


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *