Free ↠ Toparlanın Gitmiyoruz By İsmet Özel – 1sm.info

Toparlanın Gitmiyoruz Reading Toparlan N Gitmiyoruz Smet Zel Capitalsoftworks.co.uk K Lt R, Insano Lunun Hi Bir Soru Sormadan, Dolay S Yla Cevap Yerine Ge Ecek Hi Hir Eyle Kar La Madan Mr N T Ketmesini M Mk N K Ld I In K Lt Rd R K Lt R Kendilik Biligisinden Mahrum Kalanlar , Ya Ad Klar N N Sahici Oldu U Hususunda Avutur Avuntu Zoon Politikon U Hayatta Tutmaya Yarayan, Giderek Onu Hayata Tutunmas N Sa Layan Bir Besin Yerine Ge Er Biz Insanlar Uzla Arak Avunuruz B T N Yap P Ettiklerimiz Toplum Ili Kilerinin Devam Na Hizmet Eden Uzla Man N Gere Ini Yerine Getirmekten Ibaretse, Mr M Z Uykuda Ge Iyordur Uzla Malar N Neyin Hat R Na Yap Ld Ndan Habersizsek, Hen Z Uyanmam Zd R Uyan N K Lt R Kar S Nda G Sterilen Bir Itaatsizlik Oldu U S Ylenebilir Ama Bu, Ancak K Lt R N Kazand Klar N Ihmal Etmeyenlerin G Sterebildi I Bir Itaatsizliktir.10 thoughts on “Toparlanın Gitmiyoruz

  1. says:

    Kitap 1978 ile 2007 aras nda smet zel ile yap lm r portajlar i eriyor Bu r portajlar airin d nsel yolculu una bir par a k tutuyor Toplumdan beklentileri ve ya ad hayal k r kl a k a g r l yor M sl manlar n sadece samimi bir ekilde islam ya ayarak toplumu ekillendirece i ve ideal bir slam mmeti olu aca hayali ile yola ba lam ken, onlar n nas l da sisteme engaje old


  2. says:

    1 ve 2 yi okuduk imdilik kitaptaki d ncelerin o una kat lmad m i in puanlama yapamayaca m yine de okunmaya de er buldu umu s yleyebilirim kald ki ayn eyleri yal n k k, attila ilhan ve benzeri isimler i in de d n y...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *