➠ Pupa Yelken - Kısmetin Dünya Seyahati Ebook ➦ Author Sadun Boro – 1sm.info

Pupa Yelken - Kısmetin Dünya Seyahati Read Pupa Yelken K Smetin D Nya Seyahati Author Sadun Boro Ls17.eu Pupa Yelken, Sadun Boro Nun K Smet Adl Teknesiyle Yap D Nya Seyahatini Anlatt Kitab D R Lk Olarak H Rriyet Gazetesinde Tefrika Edilmi Tir Lk Bask S 1969 Y L Nda Yap Lm T R Kitap 2000 Y L Ndan Sonra Tekrar Bas Lm T R.Sadun Boro Hayatta En B Y K Emeli Olan D Nya Seyahatine 1965 Te Alman As Ll E I Oda Ile Beraber Kt Onlara Kanarya Adalar Nda Ald Klar Nl Kedileri Mi O Da E Lik Etti Y L S Ren Bu Yolculu U 1963 Te Salacak Ta, Athar Be P Nar N At Lyesinde K Za A Konan 10.5 M Boyundaki K Smet Ad N Verdi I Teknesiyle Ger Ekle Tirdi Bu Asl Nda Onun Ilk A K Deniz Yolculu U De Ildi Lk Atlantik A R Yolculu Unu 1952 De Ling Adl 11 M.lik Bir Yelkenli Ile Yapm T Ve Bir Ngilizle Beraber Ngiltere Den Karaip Adalar Na Kadar Gitmi Lerdi Sadun Boro Nun K Smet Teknesiyle Yapt Tam D Nya Turu Nce O Y Llarda H Rriyet Gazetesinde G N G N Ne Tefrika Edildi Bu Gazete Yaz Lar Daha Sonra 1969 Y L Nda G Nayd N Gazetesinin Bas M Tesislerinde Kitap Haline Getirilerek Yay Mland.Kitab N 1969 Daki Birinci Bask S O Zaman N En Modern Vebofset Bask Tekni I Ile G Nayd N Gazetesinin Matbaas Nda Gazete Ka D Na Renkli Olarak Bas Lm T 2000 Y L Nda Yap Lan Yeni Bask S G N M Z Dijital Ortam Nda Geli Mi Teknikle Yap Lm T R Eri Inde Hi Bir De I Ikli E Gidilmemi , Sadece Ilk Bask N N Arka Sayfalar Ndaki 40 Sayfa Ilanlar N Yerine Yolculukla Ilgili Gazetelerde Kan Haber Ve R Portajlara Ait Kup Rler Koyulmu Tur. Deniz Kuvvetlerinde 25 y l Seyir Astsubayl yapm birisi olarak, rahmetli Sadun abinin elinde sextantla, astronomik seyir yaparak , Pasifik Okyanusu haritalar nda toplu i ne ba kadar adac klar skalamadan bulmas na apka kart yorum. Sadun Boro muhtemelen imdiye kadar yaz lm en iyi gezi yaz s n yazm , co rafya, insan, oradaki hayvan ve yiyecek tasfirleri m kkemmel tesi, verdi i bir ok teknik bilgi hala ge erli ve daha d n bir belgeselde polonez ocuklar ile ilgili birebir ayn tasfiri izledim, o kadar ba ar l yazm ki insan n akl alm yor Zaten gezi psikopat tesi, telsiz yok, gps yok, nce uyduruk radyo, pusula, sonra bunlar n biraz daha iyisi ile ayak basmad klar koy b rakmaks z n, her gezilen noktada nemli Sadun Boro muhtemelen imdiye kadar yaz lm en iyi gezi yaz s n yazm , co rafya, insan, oradaki hayvan ve yiyecek tasfirleri m kkemmel tesi, verdi i bir ok teknik bilgi hala ge erli ve daha d n bir belgeselde polonez ocuklar ile ilgili birebir ayn tasfiri izledim, o kadar ba ar l yazm ki insan n akl alm yor Zaten gezi psikopat tesi, telsiz yok, gps yok, nce uydu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *