[EPUB] ✸ Fransız Balkon Author Ahmet Balad Coşkun – 1sm.info

Fransız Balkon Hayat Heyecan M Azal Yor Oysa Camdaki Siluetimin I Inden Ge Erek Soka A, Evlere, Bo Lu A, Hatta G Ne E Bakmak Her Zaman Daha G Zeldir Stedi Imde Sokaktan Ge En Insanlar N Y Z Ne Camdaki G R Nt M Yap T Rarak Y R Yormu Um Gibi Yapabiliyorum Bu Becerim Sayesinde Sabah Ak Am Sokaktan Ge En Zay F, Elimsiz O Lan Gibi Bir Yukar Bir A A Soka Turlayabiliyorum Bazen De Sokaktaki Tesad Fi Kar La Malarda Selam Verip Birileriyle Y Z Y Ze P Ebiliyorum.Roman N Kahraman , Ak Ama Kadar Babas N Bekledi I Cam N Arkas Nda Tekd Ze Hayat N S Rd R Rken Belki De Her G N, Kurdu U Bir Fantezinin I Ine Dal Yor O S Rada Kurdu U D , I Inde Bulundu U Psikolojinin De Etkisiyle Babay Ld Rme Fantezisi Bu Ld Rme D Nde Gerek E Olarak Eve Gelen Kad N , Babas N N Kar Apartman N Cephesine Vuran Sevi Me Sahnesini Ve Bir Ku T Y Yard M Yla D K Yapmaya Al P Kan Kayb Ndan Yitip Giden Annesinin L M N Kullan Yor D Sel Ld Rme Plan , Salondaki Parke Zemine Ya Mur Ya D Rarak Babas N N Aya N Kayd Rmas Yla Ba L Yor Sonra D Nde Onu R L Plak Vaziyette Be Inci Kat N Balkonundan A A Ya D R Yor Bo Lu A Savruldu U S Rada Babas Son Anda Can Havliyle Tekerlekli Sandalyede Oturan Kahraman N Dizine Tutunuyor Ve Birlikte A A Daki Kald R Ma D Yorlar Bu Arada, Babas D Erken Havadaki Gayretiyle Onun Kendisinin Cans Z, Plak Bedeni Zerine D Mesini Planl Yor Ve Sonu Ta Yatalak Kahraman Bu Sayede Hayatta Kal Yor Gece Yar S Evini Terk Etmi Annesini Aramaya Kan Ve Kald R Mdaki Bu Karma K Tabloyla Tesad Fen Kar La An Bir Delikanl , Kahraman M Z N Canl Oldu Unu Fark Ediyor Olanlar Anlamaya Al T S Rada, Annesinin Demir Korkuluklar S K Lm Frans Z Balkon A Kl Ndan A A Ya Bakt N Ve Atlamak Zere Oldu Unu G R YorAd A K A Telaffuz Edilmi Olmasa Da Yazar N Bu Hik Yedeki Kahraman Stephen Hawking Den Esinlenerek Yaratt Anla L Yor Bu Roman Onun G Rece L Ks Hayat N Bulundu U Yerden Al P S Radan Insanlar N Aras Nda Ya Ayan Bir Yatala N Hayat Na Ta Yor Ve B Ylece Babas N , Annesini, Hayat Na Giren Kad N Ve Zledi I, Olmak Istedi I Delikanl Y Tan Mam Z Sa L Yor.Dili, Kurgusu, So Ukkanl Ve Mesafeli Duru Uyla Sizi Kendisine Ekecek Olan Bu Roman, Kahraman N N Yaln Zl , Aresizli I Ve Kendine Zg D Nyas Yla Da Size Bir O Kadar Tan D K Gelecek


About the Author: Ahmet Balad Coşkun

I m the author of four published novels named Acuka , Frans z Balkon from Ayr nt Publishing, G l n r m Mente esi from Nota Bene Publishing and spinoz from Telos Publishing I m a radio programmer of Anlatidaki Hakikat on A k Radio and giving lectures on psychoanalytics literature theory at Gumusluk Academy and Akbank Sanat,11 thoughts on “Fransız Balkon

  1. says:

    Okudu um en iyi ktaplardan biri Senaryola t r l p film yap lmas n isterdim Okumaktan zevk ald m psikolojik betimlemelere s k a yer veriliyor


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *