[Epub] ↠ Çıkış Yok Author Osman Aysu – 1sm.info

Çıkış Yok basit bi hikaye ama s r kleyici Y Llard R Gerilimin Her Kelimesini Ustaca Yazan Osman Aysu Dan Okurlar N N Ayra Kullanmadan Okuyacaklar Yepyeni Bir Roman K Z L Sa L Ye Il G Zl K Z N Ne Kendisini Bekleyen Tehlikeden Ne De Hayat N De I Tirecek Adamdan Haberi Vard Onun I In Yap Lan Planlardan Da Bu Planlar Korkusuzca Bozarak Onu Koruyan Adamdan Da Ayn Anda Haberdar Oldu Unda, Oktan K S Z Bir Labirentin I Ine Girmi Olacakt Gerilimin Kirli Bir Ge Mi Le Ve A K N Heyecanl Bir Gelecekle Yar T Bu Yeni Osman Aysu Roman N Okumaya Ba Lamadan Nce T M I Lerinizi Halledin K A Kadar Yerinizden Kalkamayacaks N Z Tam bir fiyasko Dilbilgisi bilmeyen, imla cahili yazar m olur Hadi yazar cahil, edit r de mi yok bu yay nevinde Kesme i aretini nerede kullanaca n bilmiyor yazar Kendisi de mi okumuyor yazd klar n S hikaye ve i i bo kli e karakter Kitab n kapa ndan ba ka puan verilecek konu bulamayan okuyucunun dram. Osman Aysu nun Kay p adl kitab n okumu , be enmemi tim ama yazar tek bir kitapla de erlendirmek istemedi im i in bu kitaba ba lad m z lerek s yl yorum ki yine be enemedim Osman Aysu bana hitap eden bir yazar de il, bunu anlam oldum.Yazar n dili fazlas yla d z, duygu hissettirme de yetersiz, baz olaylar fazla h zl geli irken baz olaylar gereksiz yere uzat l yor, bu da ho uma gitmiyor.Yeliz, tatil i in stanbul a geldi i ve otob sten indi i ilk anda ka r lma durumuyla kar kar ya kal r nceden planland belli olan bu olay, o an tesad fen orada olan Sinan taraf ndan karma kla r Daha sonra da ger ekle en olaylarla birlikte Sinan, adeta beyaz atl prens durumundad r.Yazar n diliyle birlikte konu da ho uma gitmedi Arka kapak yaz s n okudu umda biraz daha iddial bir eyler beklemi tim Gerilim ve heyecand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *