[ Read ] ➪ Büyük Kumpas Ergenekon Author Erol Mütercimler – 1sm.info

Büyük Kumpas Ergenekon Asr N Davas M Y Zy L N Iftiras M Bu Bir Hukuk Davas De Il Siyasi Bir Davad R.Kulak Tan Oldu Um Ergenekon Bu De Il.26 Nisan 1988 Tarihinde Bir Emekli Generalden Rendi Im Gladyonun T Rkiyede Ki Ad Olan Ergenekonun Varl N , Ilk Ve Son Kez 1997 Y L Nda, A Klad M Ben Bi Kulak Tan Yd M Bildiklerim Yaln Zca Duyduklar Md Sonra Sustum Generalder T Rkiyedeki Gladyo Hakk Nda Duyduklar M N Tamam N , Eksiksiz Olarak, Ilk Kez 31 Ocak 2012 Tarihinde Silivri Mahkemesinde Anlatt M.Art K Kulak Tan Olarak Bilgim Olan, Ama Ilgim Olmayan Ergenekon Davas Mah Keme S Reci Tamamland Cezalar Ya D R Ld.Bu Bir Hukuk Davas De Ildi, Siyasi Davayd.Topluma Olan Borcumu Bu Kitapla Demeye Karar Verdim.CIA Ve Pentagon, T Rk Ordusuna Kar B Y K Bir Komplo Kurdu Bu B Y K Tertifc Ba Latmas I In Emir Verilen Ki I S Zde Gazeteci Tuncay G Ney 2001de D Meyi Bast Ayn Ki I Bu Irkin Tertibi 2013 Y L Nda, TRT 2de Yapt Programla Ve Dah Sonra H Rriyet Gazetesine Verdi I R Portajla Bitirdi.1991 Y L Ndan Itibaren ABD, T Rk Ordusunu De I Tirmeye, D N T Rmeye Karar Ver Di.T RkGenelkurmay Bunu Hi Farketmedi Sonunda, 275 San Kl Ergenekon Tertibi Retildi Bu Kitap, ABDli Uzmanlar N Raporlar , Konferanslar , Televizyon Konu Malar Yla Kurgulad Klar Komplonun Ana Kaynaklar N Ortaya Koyuyor Ayn Zamanda Medyadaki Ku Yumurtas Gazetecilerini A A Kar Yor TSKn N I Indeki Hainlerin Kimler Oldu U Hususunda Adres G Steriyor.Mahkeme S Recini, Hem Kahkahalarla Hem De Di Inizi S Karak Okuyaca N Z An Larla Anlat Yor Ddianamelerin Nas L Dayanaktan Yoksun Oldu Unu Ortaya Koyan Savunma Metinlerini, Demokrasi Ve Hukuk Tarihimize Ibret Belgeleri Olarak Sunuyor.Bu Bir SAVUNMA Kitab De Ildir Alma Duygusuyla Yaz Lmam T R Yaln Zca, Sistemle Hesapla Mad R Kumpaslara Kar Uyan K Kal Nmas Uyar S D R.B Y K Kumpas, Ergenekon Konusunda Kafas Kar M Olanlara Bir Yol Haritas D R Siyaset, Strateji Ve Hukuk Tarihi Yazarlar Na Dok Mand R T Rkiyenin Politika Yap C Lar Na Ve Karar Vericilerine Bir Strateji Belgeselidir Tan T M B Lteninden10 thoughts on “Büyük Kumpas Ergenekon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *