[ Reading ] ➹ Uyanın Artık! Author Muazzez İlmiye Çığ – 1sm.info

Uyanın Artık! Imdiye Kadar Ho G R , Demokrasi Diyerek Yolu A Anlar Tehlikeyi Ne Yaz K Ki G Rmediler Onlar N Arkalar Nda, Cumhuriyet I Y K M Plan Oldu Unu, Din Devletinin De Temellerinin At Ld N H L Alg Lamayanlar Var Demokrasi, Milletvekillerini Meclis E Soktuktan Sonra Onlari Kendi Hallerine B Rak P Istedi Inizi Yap N Demek De Ildir G Revlerini Yapmad Klar Nda Derhal Tepki G Sterilmelidir.Muazzez Lmiye Dan Vatanda L K Tepkileri Ba Bakan Recep Tayyip Erdo An A, Genelkurmay Ba Kani Necdet Zel E, Deniz Baykal A, Kemal K L Daro Lu Na, Do U Perin Ek E, Devlet Bah Eli Ye, Talat Halman A, Ertu Rul G Nay A, S Heyl Batum A, Birgen Kele E, Mer Din Er E, Faz L Say A, Murat Bardak Ya, Fatih Altayl Ya, Levent K Rca Ya, A Da Cengiz E Mektuplar Atat Rk Devrimleri, Laiklik, Kad N Sorunu Ve Dil Zerine Yaz Lar


About the Author: Muazzez İlmiye Çığ

She is an expert in Sumerian history, and has written than 15 books mainly on this topic, including a quest of the impact of Sumerian writings on the following centuries and Holy Books of all religions.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *