[Ebook] ➥ Esas Duruşta Cinayet Author İsmail Saymaz – 1sm.info

Esas Duruşta Cinayet Militarizmin de ter rizmin bir ba ka ekli oldu unun kan tlar n bar nd ran bir kitap. Blog yaz ma buradan ula abilirsiniz adaletsizli i, bu ac mas zl g rmek insan n a r na gidiyor Her sayfay bo az m d mlenerek okudum Adalet mekanizmas n n yozla m l n g rmek fkemi daha da artt rd Allah ehitlerimize gani gani rahmet eylesin.Ayr ca ara t rmac gazetecili in ne anlama geldi ini bir kez daha g steren smail Saymaz a da Saymaz , bu kitab nda T rkiye de ki zorunlu askerlik uygulamas n Sevag Ni anyan, Umut Kal , Afyon m himmat patlamas , DISKO ve askeri cezaevleri , mahkeme s re leri , tan k ve san k ifadeleri ve ailelerle yapt r portajlarla ele almMesle ine ba l l ve cesaretinden dolay Saymaz a sayg lar m sunuyorum C bbe r tbeyi rter. One of the most important books written about Turkish military service, Turkish army and people s understanding of militarism smail Saymaz made a great job. K lada insan ld rmenin zellikle de r tbeliysen en fazla 2 3 ay ceza ile cezaland r lmas n belgeleriyle n m ze seren bir ara t rma kitab.Zorunlu askerlik devam ettik e,askeri mahkemeler kald r lmad k a ve askeri cezaevleri denetime a lmad k a her y l y zlerce gen insan m z ihmal nedeniyle,ayr m Reading Esas Duru Ta Cinayet Smail Saymaz Wgf2011.eu Arka Kapaktan Baba Kenan Polat Asker L S , Tavuk L S Gibi Hani Bir Asker Lm , Onlar N Umurunda M Ki Onlar N Ocuklar Askerde Yok Ki, Ls N Ocuklar D Nyan N Dolarlar N G T Rd , Hi Bir Ey Yok Anne Ani Bal K O G N O Bir Kur Un Hayat M Z Bir Saniyede De I Tirdi Derler Ya, Bir Lenin Arkas Ndan K Rk G N Mum Yanarm , Her G N Biri S Nermi Bizde Hi Biri S Nmedi Daha Ki Bu Uk Y L Oldu K Rk Da Yan Yor Baba Ya Ar Zel TSK, Yavrumun Hayati Sorumlulu Unu Stlenmeyecekse Neden Yavrumuzu Bizden Zorla Kopar P Ald N Z Niye Yavrumuzu O K Ladaki Canavarlara Teslim Ederken, Bu Ocuklar Ana Kuzusudur, Sak N Ha Incitmeyin Bunlar Demediniz Anne Zekine Ta Tan Vatan Sa Olsun Demem Benim Evlad M Yok Ki, Benim Tolgam Yok Vatan Sa Olsa Ne Olur Ki, Vatan Bats N Bana Ne Vatandan Demem, Asla Demem Hi Bir Zaman Dedirtemezler Zorunlu Askerlik Hizmeti Alt Nda Her Y L Pek Ok Asker Hayat N Kaybediyor Ba Tan Savma Soru Turmalar Arac L Yla, L Mlerde Sorumlulu U Olanlar N Aklanmas Na Ya Da Su Un Hafifletilmesine Y Nelik Bir Davran Kal B Devreye Giriyor Len Ld Yle Kal Yor Ama Devlet Kendi G Vencesi Alt Ndaki Stelik Vatan Borcu I In Silah Alt Na Ald Vatanda Lar N N Hayatlar N Korumuyor Smail Saymaz Esas Duru Ta Cinayet Te, E Itli Rnekleriyle Asker L Mlerini Mercek Alt Na Al Yor Tahkir, K T Muamele, Dayak, Eziyet, Intihar Ve Cinayet Sebebiyle Hayatlar N Kaybeden Askerlerin Ba Lar Na Ger Ekte Ne Geldi Ini Ara T R Yor, L Mlerin Ger Ek Sebeplerini Ve Bunlar N Zerinin Nas L Rt Ld N Ortaya Koyuyor Ba Ka Canlar N Sorumsuzca Feda Edilmesine G Z Yumulmas N Diye


About the Author: İsmail Saymaz

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Esas Duruşta Cinayet book, this is one of the most wanted İsmail Saymaz author readers around the world.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *