[BOOKS] ⚣ Eğitim ve Gelişim Özellikleriyle Okul Çağı Çocuğu ⚡ Haluk Yavuzer – 1sm.info

Eğitim ve Gelişim Özellikleriyle Okul Çağı Çocuğu Ocu Unuzun Lk Y L Isimli Kitab N Devam Niteli Inde Haz Rlanm Olan Okul A Ocu U , Bu D Nemin Geli Im Zellikleriyle, E Itimindeki Ncelikleri, Ana Baba Ve Retmenlere Tan Tmay Ama Lamaktad R Okul Ncesi D Neminde Mant Kl Bir D Nce Sisteminden Yoksun Olan, Zihinsel Geli Im Y N Nden Hen Z Sezgisel D Nme Evresinde Bulunan Ocuk, Ilkokul A Na Geldi Inde Matematiksel Simgeler, Genel Kurallar Ve Temel Mant K Gibi Daha Soyut Kavramlar Anlamaya Ba Lar Zel Bir Renme Durumundan Yola Karak Genellemeler Yap Labilir Yeteneklerinin Ve S N Rl L Klar N N Fark Na Varabilir B T N Bu De I Im Ve Geli Imde Ailenin Oldu U Kadar, Okulun Ve Retmenin Rol De B Y Kt R


10 thoughts on “Eğitim ve Gelişim Özellikleriyle Okul Çağı Çocuğu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *