!!> PDF ⚣ Kral Kaybederse ✈ Author Gülseren Budayıcıoğlu – 1sm.info

Kral Kaybederse Kral Kaybederse Download Author G Lseren Buday C O Lu Capitalsoftworks.co.uk Av Na Av Olan Bir Avc N N Hik Yesi Nsano Lu Ilk Ocukluk Y Llar Nda Ya Ad Klar Ndan Ok Etkilenir Hen Z Tam Ortaya Kmam Bir Heykel Gibidir O Hayat Da Onu Ince Ince Ekillendirmeye Al An Usta Bir Heykelt Ra Al R Eline Keskiyi, Usul Usul Oyar Ama Bazen Keskiyi Yle Bir Savurur Ki, Bir Par A Kopuverir Ve O Par Ay Bir Daha Kimse Yerine Koyamaz.Kendini Hep Dorukta G R Yor Ve Asla A A D Meyece Ini San Yordu Ama Bir G N Hayat Elindeki Keskiyi Ona Da Savuruverdi Ve Onun Da Koptu Y Re I Oysa Pek Ok Kad N N G Nl Ne Taht Kurmu Bir Krald O Uzun S Re Ne Kendi Inand Tahttan Indi Ine, Ne De Kad Nlar Ama Bir Eylerin De I Ti Ini Yine De Ilk Hisseden Kad Nlar Oldu Ona Y Llarca K Le Gibi Itaat Eden Kad Nlar Psikiyatrist Dr G Lseren Buday C O Lu Kral Kaybederse Roman Nda, Doruklardan A A Inmeyece Ini Sanan Bir Avc N N Av Na Av Olup Yuvarlan N , Kendini Sevilmeyece Ine Inand Rm Mutsuz Bir Kad N N Da Trajik Hayat I Inde Avken Nas L Avc Oldu Unu Anlat Yor.


10 thoughts on “Kral Kaybederse

 1. says:

  Pek ok kad n n g nl ne taht kurmu bir kral Hep yedek ki iler istiyor etraf nda En b y k korkusu yaln z kalmak , nk i inde doldurulamayan bir bo luk var O da hayat n kad nlarla dolduruyor Peki bu krall k ne zamana kadar devam edece


 2. says:

  Zihnimizin Kadim Efendisi bilin d m z ,insana istemi d nda neler yapt rabiliyor,onu g rd k bu hikayede fkeyle pi manl n asl nda kol kola gezdi ini,insan n kendini de i tirmesinin d nyay yerinden oynatmaktan bile zor oldu unu,psikiyatrinin i


 3. says:

  Psikanaliz ile ilgilenenler i in g zel bir vaka al mas olmu Edebi y nden biraz zay f buldum ama zaten kitab n yaz l amac bu de il Di er taraftan ger ek hayattan rnekler i erdi i d n ld nde, ne kadar farkl hayatlar olabildi ini g rmek a s ndan ok de e


 4. says:

  Ge mi imiz gelece imizi yarat r g zelde G lseren han m n kendini e ini ocuklar n anlat rken ki tavr biraz fazla be enmi lik kokuyor.


 5. says:

  Bu kitab bir g nde bitirdim Okumaya ba lad mdan itibaren b y k bir merakla ekti beni, karakterlere hissetti im duygular o kadar canl yd ki bir an nce sonunu renmek istedim Kitap, yaz m a s ndan mekan betimlemeleriyle de il de karakter analizleriyle ne k yor Zaten yazar


 6. says:

  a r abart lm bir kitap oldu unu d n yorum, b y k beklentilerim vard , yere fena ak ld m bir kere o nebi im bir ana karakter b yle kendine sayg s olan hangi kad n b yle bir adam okumaya tahamm l edebiliyor hayal edemiyorum sinirden...


 7. says:

  Irvin Yalom un seks, entrika, kumar konulu Amerikanvari psikoterapi kitab Divan dan sonra al t m z k lt re daha yak n de erleri anlatmas a s ndan ve tabii ki mutlu sonla bitmesi sebebi ile daha s cak Narsisist ki ili in, ocukluktaki travmalar n insan nereye g t rebilece i, nerede tekrar k.


 8. says:

  Sonu ok arp c ve de ger ek bir ya am yk s


 9. says:

  Yazar n psikiyatrist olmas ndan kaynakl olarak, kitab n kendi dan anlar ndan birisinin hikayesini anlat yor olmas , san r m en ok ilgimi eken k s m oldu Kurgular ger ek hayata dayan nca, kitap sanki ula lmaz bir efsane olmaktan k p, heran yan ba m zda duyabilece imiz ger ek bir hayata d n veriyor ve beni daha


 10. says:

  Son 40 50 sayfaya kadar butun erkeklere sovdurten, sonra gozyaslari ve bugu arasinda yilmadan okumak icin direndirten kitap Okurken icim acidi, ama bu seruvende kucuk buyuk kendi hayatimdan da cok sey buldum Hep kizardim kendime yanlis yapiyosun bak yillardir yerinde sayiyosun hep ayni seylerden sikayetcisin, ayni seyl


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *