[Read] ➳ Sivil İtaatsizlik - Yürümek Author Henry David Thoreau – 1sm.info

Sivil İtaatsizlik - Yürümek Reading Sivil Taatsizlik Y R Mek Author Henry David Thoreau Pccare247.us En Iyi Devlet, Y Netmeyen Devlettir Walden In Yazar , Nl Amerikan D N R Henry David Thoreau Nun En Nemli Bu Iki Denemesini Okurken Modern Devlet Anlay N N Ve Onun Yaratt Ya Am Bi Iminin Arp C Bir Bi Imde G Zler N Ne Serildi Ine Tan Kl K Edeceksiniz Bu Denemeler, Do Adan Kopar Lan Insan N, Kapitalizmin Ve Devletin Elinde Nas L Ekillendi Ini G Rmek I In De Mutlaka Okunmal.


About the Author: Henry David Thoreau

Emerson, Thoreau lived the life of simplicity he advocated in his writings His two year experience in a hut in Walden, on land owned by10 thoughts on “Sivil İtaatsizlik - Yürümek

 1. says:

  nsanlar adaletsiz bir ekilde hapishanelere t kan bir devletin h km alt nda ya ayan adil bir insan n bulunmas gereken tek yer o hapishanelerden biridir.


 2. says:

  .ikonun y k lan umutlar ndan birine daha eref verdiniz efendiler kitap k t m NO.AMA ben bekliyorum ki b yle a z ma ede ede anlatacak sivil itaatsizli i NO kitab n y r y k sm umrumda m diye sor, cevap NO.ciddiyete ba lan p spoilerla zetleyece im.1 sivil itaatsizlik__1.1 zahir k lelik__1.2 arkaplan bireyselcilik__1.3 mevzu vergi vermek istemiyorum Ben d nyaya birileri beni bir eylere zorlas n diye gelmedim Kendi slubum


 3. says:

  benzetme yaparak anlatmaya al rsam e er, muhammed ali nin vietnama gitmesini reddetmesi gibi bir kitap salt bir makale okuyaca m d nm t m ama bireysellik ok nplanda geldi bana puan k rmam n sebeplerinden biri bu onun haricinde, fikir olarak savunulacak k s mlar a rl kta adaletsiz cezalar da tan bir y netimde, adaleti savunan birinin yeri de hapistir , oyunuzu verin ancak, onu s rf ka t par as olarak g rmeyin, t m n fusunuzu kull


 4. says:

  Bence Do a kendimizi uursuzca ona teslim etti imiz takdirde bize do ru y n g sterecek belli belirsiz bir manyetizmaya sahiptir.


 5. says:

  Thoreau resmen ideal hayat tarif ediyor, niye vergi veriyorum diyor, hepimizin iyili i i in bir eyler yapabilen bir devlet olamaz m diyor En nemlisi bir ki i bile olsa kar kmal haks zl a, adaletsizli e...


 6. says:

  Devlete kar bak a n z n ekillenmesi i in okuyabilirsiniz.


 7. says:

  There is less to talk but much to think, There is less to read but much to comprehendMy pen has finished before the book since there is a lot to underline If you are to talk politics, nature, ecocriticism, one has to swallow this art of writing.


 8. says:

  a must have.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *