[PDF] Türkçenin Tadı ve Âhengi (Memleket Yazıları #9) By Refik Halid Karay – 1sm.info

Türkçenin Tadı ve Âhengi (Memleket Yazıları #9) KINDLE T Rk Enin Tad Ve Hengi Memleket Yaz Lar 9 Author Refik Halid Karay Horsebackridinggeorgia.us Lisan Bahsinde Esas Derdim Tad Ve Henktir Zira U Kanaatteyim Ki T Rk Emizin B R T Rk Elere Ve Bir Ok Ecnebi Lisanlara St N Vasf As Rlardan Beri Elimizde Armonize Edilmi , Lezzetli Hale Gelmi Olmas D R Bizim T Rk Emiz Hem Tatl Hem Henklidir, Diyen Refik Halid Karay N Tan, Ak Am, Aydede Ve Yeni Stanbul Da Yay Mlanm Yaz Lar N Bir Araya Getiren T Rk Enin Tad Ve Hengi, Dilinin G Zelli Iyle Ak Llarda Yer Etmi Hem Dil Ink L B Yla, Dilde Sadele Meyle, Dil Siyasetiyle Hem De Kelimeler Aras Ndaki Ince N Anslar Haf Zas Na Kaydeden Dil I Isi Bir Yazar N Zel D Nyas Na A Lan Bir Kap Her Sat R Nda Leziz Bir Slupla Dile, Gramere, Toplumsal De I Ime, Dil Reformuna, Deyimlere, T Rk Eye E Ilen Yazar Kelimelerin Bilinmeyen Tarihinde Katmerli Ve Elbette E Lenceli Bir Yolculuk Vaat Ediyor.


About the Author: Refik Halid Karay

Mudurnu dan stanbul a g en Karakay ailesinden Maliye Ba veznedar Mehmed Halit Bey in o lu olarak 15 Mart 1888 de stanbul da do du Galatasaray Sultanisi nde ve Hukuk Mektebi nde okudu Maliye Nezaretinde memur olarak al t II Me rutiyet in ilan ndan sonra gazetecilik ile u ra maya ba lad Terc man Hakikat gazetesinde m tercimlik ve muhabirlik yapt Yaz lar y z nden ilk nce Sinop a8 thoughts on “Türkçenin Tadı ve Âhengi (Memleket Yazıları #9)

  1. says:

    Karay n t m eserlerini topluca yay nlayan nk lap Kitabevi nin Memleket Yaz lar dizisinden km bir kitap Refik Halid Karay, T rk edebiyat n n ok de erli ismi ve esas olarak romanlar yla, yk leriyle tan n yor lgin bir tarih ki ilik ayn zamanda Hem ttihat ve Terakki d neminde, hem de Kurtulu Sava esnas nda muhalif bir tav r sergilemi ve s rg n hayat ya am 1938 y l nda kan afla T rkiye ye d nm ve bu tarihten sonra, Cumhuriyet reformla


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *