!!> Reading ➵ Emret Komutanım ➭ Author Mehmet Ali Birand – 1sm.info

Emret Komutanım 1986 Da T Rk Silahl Kuvvetlerinin Kimlerden Olu Tu Unu, Nas L E Itim G Rd N Anlatan Kitab M, Genelkurmay Taraf Ndan Yerden Yere Vurulmu Tu En B Y K Ele Tiriyi E Lerin Etkinli Inden S Z Edilen B L Mler Alm T Mehmet Ali Birand


About the Author: Mehmet Ali Birand

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Emret Komutanım book, this is one of the most wanted Mehmet Ali Birand author readers around the world.10 thoughts on “Emret Komutanım

  1. says:

    Gazetecili in zaman ndaki en nemli temsilcilerinden biri olan M.Ali Birand dan tam anlam yla bir ba vuru kayna Ordunun kendini d ar ya daha fazla a ma ve anlatma abalar n n da bir sonucu denebilir Ordu mensuplar n n ya amlar ndaki t m ayr t lar ele al nm , ordunun siyasete bak ve T rk toplumundaki yerine dair nemli ipu lar na yer verilmi Anlat m g zel ve ak c.Tabi, g ncellenmesi ziyadesiyle gerekli, ne de olsa 20 y l ncesinin bilgilerinden bahsediyoruz Yine de eko


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *