[[ Reading ]] ➶ Cin Aynası Author Ercan Kesal – 1sm.info

Cin Aynası PDF Epub Cin Aynas Ercan Kesal Horsebackridinggeorgia.us Kimsenin Birbirine Ac Mad , Herkesin Kolayca Birbirinden Nefret Etti I, Birinin Tekine Yard M Etmeyi Akl Ndan Dahi Ge Irmedi I So Uk Ve Umutsuz Bir D Nya Da Ya Yoruz Yaln Zl Ktan Korktu Umuz Ama S Rekli Yaln Z Kalmaya Al T M Z, Yaln Zl M Z N Yetmedi I Ve Bitmedi I Bir A Day Z Galeano Dan Ilham Al Rsam Birlikte Kurtulmak I In Ve Yeniden Bulu Abilmeyi Mit Etti Im I In Yaz Yorum Kederlerimi, I S K Nt Lar M Ve Ba Kalar Nda Da Fark Etti Im Ac Lar Anlatmak I In Yaz Yorum Kendime Ac Vereni A Klamak, I Imde B Y Yen Sevinci Ve Co Kuyu Da Hemen Payla Mak I In Yaz Yorum Sokaktan Duydu Um C Mleleri Cesaret Ve Kehanetle Bezeyip Yeniden As L Sahiplerine G Nderdi Imde Onlardan Gelecek I Aretin Merak Yla Yaz Yorum Ercan Kesal Kendi Kendimizle Derdimizin S R K Tipli Ini Yap Yor Peri Gazozu Kitab N N Izinde, Insan Halleri Zerine Sohbet Ediyor Okuruyla Ahl K N Utanmay Bilmek Demek Oldu Unu Bilerek, Ocuk Akl N N Safiyetini Severek, R Yalar N Kalbine Sorarak L M, Zul M, Ac , K T L K Zerine Direnmek, Insan Onuru, Devrimci Inat Zerine Adam Adam Eden Analar Zerine Yilik, G Zellik, Ocuklar, Insanl K Ve Sinema Zerine Yaz Lar Kederli Ve Yine De Mitli.


About the Author: Ercan Kesal

1959 da do an Ercan Kesal, hekim ve sinema oyuncusudur.Ege niversitesi T p Fak ltesi nden 1984 y l nda mezun oldu Keskin Devlet Hastanesi, Bala ve k ylerinde Sa l k Oca hekimli i yapt Daha sonra zel hastane sekt r ne girdi Nuri Bilge Ceylan n Uzak filmiyle oyunculu a ad m att Bir Zamanlar Anadolu da filminde Ebru ve Nuri Bilge Ceylan la birlikte yazd senaryo 2011 y l nda Asia Pacifi10 thoughts on “Cin Aynası

 1. says:

  Aynalara bakmak kime bakmakt r diye sorar air nsan kendini yine insanda, bir ba kas nda, tekinde tan r Ba kas yla kurdu umuz ili kinin do as bize kim oldu umuzu da s yler O nedenle, ne zaman aynaya baksak herkes orada 12 Eyl l, g zalt nda kaybolanlar, Diyarbak r Cezaevi, l m oru lar , faili me huller, Halep e, Mara , Sivas, Roboski, karde imiz Hrant ve daha niceleri Ercan Kesal, aynalara bakma, aynalar fenal k diyen ai


 2. says:

  Ercan Kesal sizi al p oturtuyor Cafe Kapadokya ya, dost sohbetine ve ba l yor anlatmaya, o anlat yor siz dinliyorsunuz Bitmesini istemiyorsunuz Sonra ayr l k vakti biraz k rg n ayr l yorsunuz masadan, diyorsunuz ki ...


 3. says:

  zmir Kitap Fuar ndaki s yle isinde hi unutmayaca m bir ekilde anlatm t edebiyat ser venini Ercan Kesal Ben k kken ok hor g r len, dayak yiyen bir ocuktum Okulda, sokakta hep ezilirdim Sonra bir g n kitaplar ke fettim ve kurtuldum ben Beni kitap okumak kurtard Kitap okuyarak kurtulan bir insan n yeni kitab Cin Aynas Peri Gazozu isimli ilk...


 4. says:

  Egemenler iktidarlar n ortak bir ld rme su unun zerine in a ederler lk b l mlerde lkemizdeki bu can pazar n bir film eridi gibi bir ok an yla ba lant l olarak tekrar tekrar i lemi T rl haks zl klar kar s nda Anadolu nun, insanlar m z n verdi i...


 5. says:

  Hani hep deriz ya unutursak kalbimiz kurusun diye Ercan Kesal, kalbimiz kurumas n diye bir kitap kaleme alm.


 6. says:

  San r m Birg n gazetesindeki yaz lar toplam bu kitapta, o y zden fazlas yla politik Ayr ca yaz larda tekrara da d lm Yine de Ercan Kesal her zaman okunmay hak eder


 7. says:

  Ercan Kesal ne yazsa bir rp da okunuyor, hangi filmde ister oyuncu ister senarist olarak yer alsa zevkle izleniyor Her yaz s , i inde o kadar ok duygu ve bilgi bar nd r yor ki Bu kitapta T rkiye tarihinde s rekli tekrarlanan lekelere fazlaca yer veriliyor ve t m bu kara olaylar , bazen olaylar n tan klar n n ve bazen de kendi bak a s yla romantik ve bir da o kadar ger ek i bir dille aktar yor Oyunculu unun yan nda yazar y n yle ok ok daha fazla...


 8. says:

  Do all ve anlat m tarz yla ya amad n z hayatlar ya atan, elinizden tutup sizi ercan kesal n d nyas na misafir eden g zel bir kitap.


 9. says:

  harikayd tekrar tekrar okunur, ba kalar na hediye edilir, ne kadar ok ki iye ula sa o kadar iyidir.


 10. says:

  yi bir kitab nas l tan mlars n z Karakterleri zerinden mi Hik yesi ya da kurgusu mudur bir kitab iyi yapan Anlat m m ya da bir kitaba iyi diyebilmek i in bu sayd klar m n hepsinin mi olmas gerekiyor Belki yle Benim bir kitaba iyi demem i in bir kriter daha gerekiyor Bir hik ye, beni ba ka bir lkeye, ba ka bir zamana, gerekirse ba ka bir gezegene g t r yor ve beni orada ya yormu um gibi hissettiriyorsa o kitap, o hik ye, benim i in iyi hatta ok iyidir Ercan Kesal n Cin A...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *