!!> PDF ⚣ Her Temas Bir Öykü Bırakır 1 ✈ Author Cenk Çalışır – 1sm.info

Her Temas Bir Öykü Bırakır 1 Reading Her Temas Bir Yk B Rak R 1 By Cenk Al R Bandcamptomp3.co.uk Son Y Llar N Dikkat Eken Polisiye Yazarlar Ndan Cenk Al R, Ge En Y L Yay Mlanan Kilit Operasyonu Roman N N Ard Ndan Bu Kez Yk Leriyle Mylos Kitap At S Alt Nda Okurlar Yla Bulu Uyor Oyun Inde Oyun, Kan Ya Muru, Satran Cinayetleri, Kilit Operasyonu Gibi Polisiyelerin Yazar Cenk Al R N, Birbirinden Leziz Yk Lerinin Derlendi I Her Temas Bir Yk B Rak R 1 Kitab 15 Polisiye Yk Den Olu Uyor Lk Polis Laboratuvar N N Kurucusu, Adli T Bb N Babas Veya Frans Z Sherlock Holmes Olarak Bilinen Edmond Locard N Her Temas Bir Iz B Rak R Prensibine Referansla Ad N Alan Kitap, Cenk Al R N Daha Nce 221B Dergi, Kafkaokur Gibi Dergilerde Yay Mlanan Yk Lerinin Yan S Ra Ilk Kez Yay Mlanan Yk Lerini De I Eriyor.


About the Author: Cenk Çalışır

1967 Bal kesir do umlu Memur bir baban n ocu u olarak farkl ehirlerde b y d Gazi niversitesi ktisat B l m n bitirdi Mezuniyetinin ard ndan Bursa ya yerle ti Bas n ve Otomotiv sekt rlerinde de i ik departmanlarda g rev ald ktan sonra reklam d nyas na y neldi Bu kararla olu turdu u st dyosunda reklam ve tan t m foto raf l zerine al t E i, o lu, kedisi ve k pe inden olu an bir a


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *