[Download] ➻ Çağdaş Toplum Kuramından Portreler By Anthony Elliott – 1sm.info

Çağdaş Toplum Kuramından Portreler A Da Toplum Kuram Ndan Portreler G N M Z Toplum Kuram N N Nde Gelen Entelekt Elleri Ve Kuramc Lar Hakk Nda Kapsaml Bir K Lavuz Sunuyor A Da Toplum Kuram Ndaki Ba At E Ilimleri Ele Alan Anthony Elliott Ve Bryan S Turner Nde Gelen Kuramc Lar N, D Nce Hareketlerinin Ve Yorum Geleneklerinin Al Malar Na Y N Veren Temel Konu Ve Gelenekler Hakk Nda Her Biri Yetkin Kalemlerin Elinden Km Ve Ilk Kez Bu Kitapta Yay Mlanan Makalelere Yer Veriyorlar 20 Y Zy L Felsefesi, Iktisad , Siyaseti Ve Sosyolojisini Marksizm Ve Yeni Marksizm, Yap Salc L K Ve Postyap Salc L K, Modernite Ve Postmodernite, Feminizm Ve Psikanaliz, Fenomenoloji Ve Yorumbilim Ba L Klar Alt Nda Inceleyen A Da Toplum Kuram Ndan Portreler Heidegger Den Adorno Ya, Derrida Dan Foucault Ya, Anthony Giddens Tan Edward Said E A Da Toplum Kuram Nda Iz B Rakan D N Rlerin Hayat Yk Leri Ve Yap Tlar Hakk Nda Derinlikli Analizler Sunarken Kuramsal D Nceye Zengin Ve Ufuk A C Bir Katk Da Bulunuyor.Toplumsal Olgular, K Lt Rel Yap Lar Ve Kuramsal S Ylemler Aras Ndaki Ba Lant Lar Inceleyen A Da Toplum Kuram Ndan Portreler De Okur Hem Toplumsal Kuramsal E Ilimlerin Parametreleri Hem De Toplum Ele Tirisinin Do As Hakk Nda Faydal Ve Retici Bir K Lavuz Bulacakt R.10 thoughts on “Çağdaş Toplum Kuramından Portreler

  1. says:

    Textbook horribly boring.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *