[Epub] ↠ Sürüklenme Author Latife Tekin – 1sm.info

Sürüklenme EPUB S R Klenme By Latife Tekin Valtrex 4.us Y Z M Ze L M N G Lgesi D T Nde Hayat Srarla Ya Ama Ans Tan Mak Istiyor Bize, T Rl Bi Imlerde Uyar P Tekrar Tekrar S N Yor Bunun I In.S R Klenme Nin Isimsiz Anlat C S G R N Te Sivil Toplum Rg T Gibi I Leyen Bir Olu Umun Destek Isidir Bir Yolculuk D N , Nce U Akta Kar La T Tekinsiz Bir Ki Inin, Sonra Bir K Hini And Ran Karizmatik Taksicinin, Hatta G Ky Z Ve Yery Z Ndeki Tarifsiz G Lerin Tesiri Alt Nda S R Klenip Durur Rg Te Kaynak Temin Etmek I In T Rkiye Deki B Y K Irketlerin Yuttu U Beldelerde Ve Rusya Dan Ngiltere Ye, Yunanistan Dan Almanya Ya Yolculuk Eden Anlat C , Bir Taraftan Rg T N Kurulu Amac Konusunda, Lideriyle Derin Bir Hesapla Ma I Ine Girer Te Yandan Da Kimsesiz, Ayr Ks Ve Ele Gelmez Gen Lere Sahip Karak Kendi Hayat Na Anlam Vermeye, Ya Ad Derin H Sran Ve Zaman M Za Has Yersiz Yurtsuzluk Hissini, Sevgi A L N Tedavi Etmeye Al Maktad R.Latife Tekin,Manves City Yle Ayn Anda Yay Mlad S R Klenme De T Rkiye Nin Bu Ac Mas Z Ve Hoyrat G Nlerine Ayna Tutuyor.Manves City Yle Birbirine El Uzatan S R Klenme, S Regelen Toptan Y K Ma Kar Yeni M Cadele Yollar N N, Aresiz Yeti Kinlerin, Sahipsiz, Yoksul, Yaln Zla T R Lm Gen Li In Ve Onlar N Yeni Bir Hayat Kurma, S R Klenirken Tutunma Abalar N N Roman.


About the Author: Latife Tekin

Latife Tekin is one of the most influential Turkish female authors She was born in 1957 in Kayseri, Turkey She continued her education in Istanbul In 1983, her famous novel Sevgili Ars z l m Dear Shameless Death was published The magic realism in the book was drawn from the Anatolian folklore and traditions Latife Tekin s childhood in Kayseri, a multicultural city at a central point in Ana10 thoughts on “Sürüklenme

 1. says:

  s r kleniyor, bizim d nyam z gibi roman n d nyas , insan yla, bitkisi, b rt b ce iyle s r kleniyor her ey pheli, her ey belirsizlik i inde kayg , alttan alta b y yen gerilim, korku d ar


 2. says:

  lk ba ta kitab n ak na kendimi kapt rmakta zorland m Fakat kitab n ilk 50 sayfas ndan sonra bir anda ben de s r klenmeye ba lad m aredar n kehanetimsi s zleri itti beni zannetmi tim, oysa imdi


 3. says:

  ok fazla say da karakterin ve olay n ok az sayfada 180 civar anlat lmaya al ld bir kitap B yle olunca da i ine bir t rl giremedim kitab n Yazar bu kitapla e zamanl olarak Manves City adl kitab da kard


 4. says:

  Sana yazmak i in y kseklerden bir y ld z kaymas n bekledim Ra it,nihayet bu gece erdim murad ma, inanmayacaks n ama tam vaktinde gelmi im Celil e otobana ba lanan yolun o u madene gitmi koyunlar n kuzular n


 5. says:

  Hayat kurtarma g c , yaratma ne esi, ka ma cesareti


 6. says:

  Sinopsis, taslak gibi yaz lm kitap Karakterler oradan oraya bir kap dan ba ka bir kap ya s r kleniyor Manves City kesinlikle daha iyi S r klenme nin y l sonu listelerinde en tepelerde bulunmas n kitab n politik tonuna ba


 7. says:

  Kitap hakk ndaki yorumlar olduk a iyiydi, ben neden di er okurlarla ayn havay teneff s edemedim bilmiyorum Kitapta eksik olan bir eyler var Belki hi bir ey yok San r m her kitap her okura g re de il lkeler ve...


 8. says:

  Kesinlikle ok iyi yaz lm bir kitap S r klenme. Do an n ve insani de erlerin y k ld bir ortamda ger ek bir s r klenme yk s Ama okurken ald m keyfe g re de erlendirmem gerekirse y ld zl k bir kitap oldu asl nda benim i in Olduk a kasvet


 9. says:

  Birlikte yay nlanan iki g zel yk n n, Manves City ve S r klenme nin h z nl karakterleriyle birlikte zaman ge irmek ok g zeldi Onlar n s r klenmelerini kimi zaman z lerek, kimi zaman da g lerek, sevinerek ge irdim g nlerimi bir s reli ine Kara


 10. says:

  Bir Latife Tekin hayran olarak hayal k r kl na u rad m Bir ka g zel c mlenin de bu kadar s radan bir konu i inde fena halde harcand n d nd m Bir t rl giremedim konuya Kimin kim oldu unu, ge mi lerini, bug nlerini anlayana kadar kitap bitti Eee, sonr


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *