[EPUB] ✰ Beşpeşe By Murathan Mungan – 1sm.info

Beşpeşe Fikir g zel fakat uygulamas da ok etkileyici olmam Murathan Mungan n ba lang c enfes fakat devam nda di er yazarlar o tad devam ettirememi A k as okurken Ke ke t m kitab Murathan Mungan yazsaym diye ge irdim i imden.Fakat bunun d nda P Murathan Mungan i ne cok sevdigimi hatirlatan, Faruk Ulay i bu zamana kadar okumamakla pek birsey kaybetmedigimi gosteren, Elif Safak in her hikayeye tasavvuf ogeleri dahil etmesinden ve yapis yapis dilinden hoslanmadigimi bir kez daha anlamami saglayan, Celil Conker i merak ettiren, Pinar Kur den supheye dusuren kitaptir benim icin Bulent Erkmen in bu fikri ise cok hosuma giti, farkli bir okuma deneyimi sunuyor Yazar secimlerini sorgulamadan edemiyorum yine de, Be Yazar, Murathan Mungan, Faruk Ulay, Elif Afak, Celil Oker Ve P Nar K R, Birbirlerinin Ard Ndan, Birinin B Rakt Yerden Bir Sonraki Devam Ederek Bir Roman Yazd Lar Be Yazar, Kendi S Ralar Geldi Inde, Daha Nce Yaz Lm Olanlar Okuyarak Yazd Lar Her Metin Son Hali Verilmi Halde Bir Sonraki Yazara Ge Irildi Ve Sonradan Geriye D N K Olarak Herhangi Bir D Zeltme Yap Lmad Bir Roman N Be Ayr Yazar Taraf Ndan Yaz Lmas , Lkemizde Ilkti Okurlar N Roman N Niteli I D Nda, Bir Edebi T R Olarak Roman Zerine De D Nmeleri Arzulan Yor Be Pe E Ile Lk Kez 2004 Y L Nda Yay Mlad M Z Kitab N Ikinci Bask S Kapak Ve I Tasar M De I Tirilmi Yeni Haliyle Okurlar N Be Enisine Sunuluyor Bu Yeni Tasar M Da B Lent Erkmen E Ait. YK YAZMA ZER NE HO B R AT LYE K TABIKonsept ho uma gitti Roman n farkl be yazar taraf ndan yaz lm oldu unu ba tan bilmek farkl bir okuma deneyimi ya att diyebilirim Hangi yazar n kendi b l m ne nas l ba lang yapt , farkl yazarlar taraf ndan olu turulan karakterlerin birbiri ile uyumu ya da eli kileri, her biri farkl bir yazara ait b l mler aras ge i lerin ne kadar yumu ak oldu u gibi sorular kitab n ba ndan sonuna kadar benimle birlikteydi Kitab bitirdi imde ise, unu sordum yazarlar n kendilerinden nce yaz lanlar okuyarak herhangi bir d zeltme yapmadan yollar na devam ettiklerini biliyoruz, peki ya kurgu Kurguyu konu mak ve roman n yaz lmas nda g rev da l m yapmak zere hi mi bir araya gelmediler B lent Erkmen in kitab n sonundaki yaz s n g rd m ama nce kendi cevaplar m bulmak istedi im i in okumad m nk Erkmen in yazd klar na yakla abilirsem, bir olmu be farkl yazarla bulu abildi im noktalar oldu unu d n p sevinecektim te kendimce buldu um cevaplar 1 Bence be yazar en az bir kere bir araya geldiler ve romana okuma, yazma ve oynama zerine zel bir misyon y klediler Yani, roman, annesinin l m n n cinayet mi yoksa intihar m oldu una odaklanan gen bir k z n hikayesi hakk nda gibi g r n rken bir yandan da arka planda bir roman nas l yaz l r, bir oyun nas l oynan r, yazar, oyuncu, okur, seyirci ne ya ar sorular n n pe indedir Sanki, Murathan Mungan t m ana karakterleri sunmaktan, Faruk Ulay en temel karakter Zehra n n ge mi inden, Elif afak bilin alt ndan, Celil Oker gelecek ih Fikir ok iyi ancak ger ekten Murathan Mungan n yerinde olsam ok sinirlenirdim Olduk a ba ar l bir ba lang yapm Mungan, ard ndan gelen yazarlar ise Elif afak haricinde roman ger ekten batakl a s r klemi ler Utan verici derecede k t zellikle Faruk Ulay Elif afak ise gayet g zel yapm i ini, a rd m Ama yetmemi tabii, ard ndan gelen Celil Oker her eyi berbat etmeye devam etmi , P nar K r e ise s yleyecek s z bulam yorum Ke k 5 farkli yazar, birinin biraktigi noktadan digerinin basladigi hikayeler zincirinden olusmus roman Kahraman bir, hikaye bir, bir oncekini okuyup kaldigi noktadan devam etmis Okurken herbirinin havasini ayri ayri hissedip, butunu yakaliyorsunuz Bes yazarin da birbirlerinden cok farkli usluplarini ayni hikaye icinde gormek degisik bir deneyimdi Kahramanlar ve hikaye, yazarlar arasi gecislerde kirilmalara ugruyor Isimler ayni olsa da kahramanlar kitap boyunca kisilik degistiriyor Genel olarak, hikayeyi okuyucuya en acik ve yalin sekilde aktarma gayesi guden yazarlari okumaktan zevk aliyorum ve bu kitapta bunu en iyi yapanin Murathan Mungan oldugunu dusunuyorum Baska kitaplarini begensem de Bespese de en anlasilmaktan uzak yazar da, b Bu Kitab n hikayesinin 5 ayr yazar taraf ndan yaz lmas fikrini ok be endim Ayr ca kitabin sonunda yazarlar n kendi b l mlerini yazarken ne d nd kleri, ne ama lad klar n ve bu amaca tum hikaye bitti inde gercekte ula labilmi m de erlendirmesini okumak ayr guzeldi, 5 yazar nas l ba lant l yazabilir dedim ilk ba ta, hatta ilk kt zamanlarda mor bir k l f vard kitab n bende o hali var D ekici gelen kitap da olur bayanlar baylar Velhas l hikayenin z g zeldi, damaktaki tad ho tu Ama okudu um kitaplar hep unutacak m y m Genel P nar K r n yazd en son b l m olmasa 5 y ld z verirdim Yazarlar de i se de hikayenin di er k s mlar nda bir ekilde hissedilen tutarl l k P nar K r n k sm nda puf diye kayboluveriyor Belli ki hikayenin hi bir k sm n be enmeyen yazar han m, kendinden nce yaz lan her eyi g zard edere


About the Author: Murathan Mungan

21 Nisan 1955 tarihinde stanbul da d nyaya geldi Mardinli bir ailenin ocu udur Babas avukat smail Mungan, annesi Habibe Mungan d r lk, orta ve lise y llar Mardin de ge ti Mardin Lisesi nden mezun oldu Mardin eserlerinde s k a kulland mekanlardan birisi oldu Bu evrenin ta d farkl k lt rel yap y , insan olgusunu eserlerine ba ar l bir ekilde yans tt Yazar, 1972 de Ankara ya


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *