[Ebook] ➧ Lüzumsuz Bilgiler Ansiklopedisi 4 Author Tamer Korugan – 1sm.info

Lüzumsuz Bilgiler Ansiklopedisi 4 L Zumsuz Bilgiler Ansiklopedisi Nin Bu D Rd Nc Kitab Nda Bu Kez 90 Sorunun Yan Tlar Var Sorular Ilgin Li Inden Bir Ey Kaybetmiyor Ama Yan Tlar Bu Kitapta Biraz Daha Etrafl Sunuluyor B Ylece Bundan Nceki Kitapta Yer Alan 388 Soruyla Birlikte Toplam 478 L Zumsuz Sorunun L Zumsuz Yan T Na Sahip Oluyorsunuz Te D Rd Nc Kitaptaki Sorulardan Baz Lar Korkudan D Patlar M Baz Toplumlarda Domuz Eti Ni In Yenmez Bayku T Ni In U Ursuz Kabul Edilir Ehit Cenazelerinde Askerler Ni In Havaya El Ate Ediyorlar Hamile Kad Nlar Ni In A Erir Elektrik S P Rgesinin Sesi Ni In Ok K Yor Murphy, Murphy Nin Kanunlar N Nas L Yazd Ecza Dolab Ndaki Gazl Bezde Hangi Gaz Vard R Nsanlar Ne Zamandan Beri I Ama R Giyiyorlar Hangi Tarih, Hangi G Nd R, Nas L Bilinir Araban N H Z G Stergesi Ni In Yasal Limitlerin Ok St Nde Suya Ne Kadar Y Ksekten Atlanabilir I Eklerle Konu Man N Onlara Faydas Var M D R Televizyon Filmindeki TV De Izgiler Ni In Kay Yor Skambil Ka Tlar Nda Birli As Ni In En G L Kart Futbolda Gol Atmaya Ni In Hat Trick Deniliyor Kad Nlar Ni In Topuklu Ayakkab Giyiyor Erkeklerin Bo Az Nda Ni In K Nt Var Erkekler Ya Lan Nca Ni In Kulaklar Nda K L K Yor Nsanlar Ni In A A Lar Gibi S Rekli B Y M Yorlar Baca K R Lan Atlar Ni In Vururlar Sinek Ni In Lamban N Evresinde U Ar A Ustosb Ce I Nas L Bu Kadar G L Tebiliyor Kuru Fasulye Ni In Gaz Yapar B T N Inliler Ayn Anda Z Plarsa Deprem Olur Mu Hava Bo Lu U Nedir Uzay Meki I Ni In Ay A Gidemiyor


10 thoughts on “Lüzumsuz Bilgiler Ansiklopedisi 4

  1. says:

    lk kitaplara g re daha az ilgimi eken ba l a de inmi ancak yine de seriye devam etmeli Bilgi yar malar nda kar n za gelecek sorularda kulak dolgunlu u yarat yor Bilhassa hayvanlar, g nl k ya am ve adetler ana ba l klar en ilgimi ekenler.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *