[Ebook] Bırakılmış Biri By Orhan Duru – 1sm.info


Bırakılmış Biri Tam Y L Nce, T Rk Yk C L B Y K Bir K R Lma Ya Ad Anlat Lanlar, Sluplar, Kayg Lar Ve Yap Lan Edebiyat B Y K Bir De I Ime U Ram , Gerek Avrupa N N Etkisi Gerekse Lkenin I Inde Bulundu U Durum, Hem T Rk Eyi Hem De Yk Y Farkl Ekillerde Yo Urmu Tu Bu Yle Bir D Nemdi Ki O Zaman Ilk Kitaplar N Yay Nlayanlar Ku A Yk C Leri Olarak An Lmaya Ba Lad LarSel Yay Nc L K, Bu Ok Nemli Yk C Lerden N N Ilk Kitab N , Do An H Zlan N Ns Z Yle Yeniden Yay Nl Yor Ferit Edg Ka K Nlar, Demir Zl Bunalt , Orhan Duru B Rak Lm Biri Kitaplar Yla Yeniden Okurla Bulu Uyor


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About the Author: Orhan Duru

Ankara niversitesi Veteriner Fak ltesi ni bitirdi 1956 Bir s re veterinerlik ve ayn fak ltede asistanl k yapt ktan sonra gazetecili e y neldi 1961 de Ulus ta ba lad mesle ini 1993 e dek Cumhuriyet, Milliyet, G ne , H rriyet ve Star TV de s rd rd bir s re Yeni Y zy l gazetesinde yazd lk yk s Kad n ve ki 1953 te K k Dergi de kt Mavi, Evrim, Yeni Ufuklar, Pazar Postas , Yelk